logo

KLUB

KLUB

KLUB

mujnuz

LEIKO
  

Bobule 2024 - Hodonice

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod Bobule 2024 - Hodonice

DVC
Markéta Prečanová
IPSC Znojmo, střelnice Hodonice

Základní informace

Datum:  15.9.2024
Level:  I.
PCC Level:  I.
Situací:  8
Nábojů:  160
        Prematch - kapacita:  20 závodníků
Hlavní závod - kapacita:  96 závodníků
Divize:   Open, Standard, Production, Production Optics, Classic, Revolver, PCC
Kategorie:  Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior


Vedení závodu

Match Director:Markéta Prečanová (CZE) email.
Range Master:Petr Švrček (CZE)
Stat Officer:Vítězslav Kubáč (CZE)

Časový plán

DatumČas 
14.9.202410:30 - 17:00Prematch
15.9.20248:00-9:00
9:15 - 15:55
16:30
Registrace do hlavního závodu
Hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  46 EUR     [ 1100,- CZK]

Platba na střelnici není možná.

 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
  V případě neuhrazení startovného do 7 dnů, bude Vaše registrace smazána.
  Startovné se nevrací a je přenosné na jiného závodníka.
  Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
  Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

  TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

  Bankovní spojení Česká Republika
  Jméno a adresa příjemce: 
  účet č. 2401743621/2010 IBAN CZ83 2010 0000 0024 0174 3621 SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX Jméno příjemce: Klub IPSC Znojmo z.s. Adresa příjemce: Panská 455, 671 25 Hodonice Banka: Fiobanka, a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21

  TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ PRO PLATBY V EUROZÓNĚ


  Bank account for foreign shooters
  Name and address of recepient: 
  Account no. 2601743626/2010 IBAN: CZ36 2010 0000 0026 0174 3626 SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX Name of recepient: Klub IPSC Znojmo z.s. Address of recepient: Panská 455, 671 25 Hodonice Name of bank: Fiobanka, a.s., Prague, Czech republic Address of bank: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21

  Transakční poplatky hradí odesílatel


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Tímto uděluji dobrovolně souhlas pořadateli: Klub IPSC Znojmo z.s., IČ 49438603 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával tyto mé osobní údaje:
  - Jméno a příjmení
  - Datum narození
  - E-mailová adresa
  - Telefonní číslo
  - Fotografie a videa z průběhu akce

  2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat:
  a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů, které organizuje Správce.
  b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

  3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou ode dne udělení mého souhlasu.

  4. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas a prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

  5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu Správci.

  6. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

  7. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  - vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


  © Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018