logo

KLUB

KLUB

KLUB

KINGSCUP

mujnuz

LEIKO
  

CNC Shotgun 2023 - Hodonice

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto uděluji dobrovolně souhlas pořadateli: SDS IPSC Ostrava z.s., IČ 01822004 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával tyto mé osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- Datum narození
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Fotografie a videa z průběhu akce

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů, které organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou ode dne udělení mého souhlasu.

4. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas a prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu Správci.

6. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018