PCC 2021
logo

KLUB

KLUB

KLUB

KINGSCUP

mujnuz

LEIKO
  

S&B Cup CNC - PCC - Hodonice

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod S&B Cup CNC - PCC - Hodonice

DVC
Roman Šedý
Leiko, Střelnice Hodonice

Základní informace

Datum:  2.10.2021
Level:  III.
Situací:  13
Nábojů:  250
        Prematch - kapacita:  50 závodníků
Hlavní závod - kapacita:  156 závodníků
Divize:   PCC, dle aktuálních pravidel IPSC
Kategorie:  Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior

Match Director:Miroslav Kuchta (CZE)
Range Master: Roman Šedý(CZE) sedy.roman@leiko.cz
Stat Officer:Vítězslav Kubáč (CZE)
Stat Officer:Vlastimil Petýrek (CZE)

Časový plán

DatumČas 
1.10.202111:00 - 17:00Prematch
2.10.20218:00-8:45
9:00 - 16:55
17:30
Registrace do hlavního závodu
Hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  60 EUR
    [ 1500,- CZK]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 7 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné se nevrací a je přenosné na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
IPSC LEIKO Z.S. č.ú. CZK k účtu: 107-4255430297/0100 IBAN: CZ93 0100 0001 0742 5543 0297 KOMBCZPPXXX

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ PRO PLATBY V EUROZÓNĚ


Bank account for foreign shooters
Name and address of recepient: 
IPSC LEIKO Z.S. Account no. 123-202700267/0100 IBAN: CZ60 0100 0001 2302 0270 0267 SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Transakční poplatky hradí odesílatel


Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto uděluji dobrovolně souhlas pořadateli: Leiko z.s., IČ 25209019 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával tyto mé osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- Datum narození
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Fotografie a videa z průběhu akce

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů, které organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou ode dne udělení mého souhlasu.

4. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas a prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu Správci.

6. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018