logo

KLUB

KLUB

KLUB

KINGSCUP

mujnuz

LEIKO
  

Rozlučka 2022 - Hodonice

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod Rozlučka 2022 - Hodonice

DVC
Miroslav Kuchta / KŮČA
IPSC Znojmo, Střelnice Hodonice

Základní informace

Datum:  16.10.2022
Level:  I.
Situací:  11
Nábojů:  210
        Prematch - kapacita:  50 závodníků
Hlavní závod - kapacita:  110 závodníků
Divize:   Open, Standard, Production, Production Optics, Classic, Revolver, PCC - dle aktuálních pravidel IPSC
Kategorie:  Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior


Vedení závodu

Match Director:Miroslav Kuchta (CZE) e-mail.
Range Master:Petr Švrček (CZE)
Stats Officer:Vlastimil Petýrek (CZE)

Časový plán

DatumČas 
15.10.202210:30 - 17:00Prematch
16.10.20228:00-9:00
9:00 - 17:30
18:30
Registrace do hlavního závodu
Hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  55 EUR
    [ 1300,- CZK]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 7 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné se nevrací a je přenosné na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 2401743621/2010 IBAN CZ83 2010 0000 0024 0174 3621 SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX Jméno příjemce: Klub IPSC Znojmo z.s. Adresa příjemce: Loucká 3057/32 671 81 Znojmo Banka: Fiobanka, a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ PRO PLATBY V EUROZÓNĚ


Bank account for foreign shooters
Name and address of recepient: 
Account no. 2601743626/2010 IBAN: CZ36 2010 0000 0026 0174 3626 SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX Name of recepient: Klub IPSC Znojmo z.s. Address of recepient: Loucká 3057/32 671 81 Znojmo Name of bank: Fiobanka, a.s., Prague, Czech republic Address of bank: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21

Transakční poplatky hradí odesílatel


Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto uděluji dobrovolně souhlas pořadateli: Klub IPSC Znojmo z.s., IČ 49438603 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával tyto mé osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- Datum narození
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Fotografie a videa z průběhu akce

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů, které organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou ode dne udělení mého souhlasu.

4. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas a prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu Správci.

6. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018