logo

KLUB

KLUB

KLUB

KINGSCUP

mujnuz

LEIKO
  

Bobule 2021 - Hodonice

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod Bobule 2021 - Hodonice

DVC
Markéta Prečanová
IPSC Znojmo, Střelnice Hodonice

Základní informace

Datum:  18.7.2021
Level:  II.
Situací:  11
Nábojů:  ???
        Prematch - kapacita:  50 závodníků
Hlavní závod - kapacita:  140 závodníků
Divize:   Open, Standard, Production, Production Optics, Classic, Revolver, PCC
Kategorie:  Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior


Závody Čárka IV, Bobule, Tom 71 a Rozlučka patří do série Hodonického poháru.
Započítávat se budou 3 nejlepší výsledky z těchto 4 závodů.
Celkové vyhodnocení proběhne na posledním závodě.

Závodník je zodpovědný za svůj IPSC ALIAS uváděný ve všech hodnocených závodech poháru.


Vedení závodu

Match Director:Markéta Prečanová (CZE) email.
Range Master:Petr Švrček (CZE)
Stats Officer:Vitězlav Kubáč (CZE)
Stats Officer:Vlastimil Petýrek (CZE)

Časový plán

DatumČas 
17.7.202110:30 - 17:00Prematch
18.7.20218:00-9:00
9:15 - 17:00
17:30
Registrace do hlavního závodu
Hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  55 EUR
    [ 1250,- CZK]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 7 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je přenosné na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 3974592001/5500 Jméno příjemce: Klub IPSC Znojmo z.s. Adresa příjemce: Loucká 3057/32 671 81 Znojmo Banka: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 IBAN CZ 0555000000003974592001 SWIFT (BIC): RZBCCZPP

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ PRO PLATBY V EUROZÓNĚ


Bank account for foreign shooters
Name and address of recepient: 
Account no. 2601743626/2010 Name of recepient: Klub IPSC Znojmo z.s. Address of recepient: Loucká 3057/32 671 81 Znojmo Name of bank: Fiobanka, a.s., Prague, Czech republic Address of bank: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IBAN: CZ36 2010 0000 0026 0174 3626 SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX

Transakční poplatky hradí odesílatel


Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Klub IPSC Znojmo z.s., IČ 49438603 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018